Promocje
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof różowa 42-44
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof różowa 42-44

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof różowa 38-40
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof różowa 38-40

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof biała 42-44
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof biała 42-44

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof biała 40-42
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof biała 40-42

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof różowa 40-42
Czapka niemowlęca wiązana motylek 143 Margof różowa 40-42

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka niemowlęca wiązana 107 Margof różowa 38-40
Czapka niemowlęca wiązana 107 Margof różowa 38-40

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka niemowlęca wiązana 107 Margof 40-42
Czapka niemowlęca wiązana 107 Margof 40-42

15,00 zł

Cena regularna: 27,00 zł

Najniższa cena: 27,00 zł
szt.
Czapka bawełniana z daszkiem Barbaras TM32 hipopotam 38-40
Czapka bawełniana z daszkiem Barbaras TM32 hipopotam 38-40

20,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 35,00 zł
szt.
Czapka bawełniana z daszkiem Barbaras TM32 hipopotam 36-38
Czapka bawełniana z daszkiem Barbaras TM32 hipopotam 36-38

20,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 35,00 zł
szt.
Czapka z daszkiem Yo Club 48
Czapka z daszkiem Yo Club 48

13,00 zł

Cena regularna: 19,00 zł

Najniższa cena: 19,00 zł
szt.
JAMIKS czapka bawełniana z daszkiem Gregory 48
JAMIKS czapka bawełniana z daszkiem Gregory 48

25,00 zł

Cena regularna: 37,00 zł

Najniższa cena: 37,00 zł
szt.
Czapka bawełniana na lato TM67 Barbaras  42-44
Czapka bawełniana na lato TM67 Barbaras 42-44

25,00 zł

Cena regularna: 35,00 zł

Najniższa cena: 35,00 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Produkt dnia
Bluza z kapturem X173-19
Bluza z kapturem X173-19

39,00 zł

Cena regularna: 59,90 zł

Najniższa cena: 59,90 zł
Ogrodniczki spodenki x-181-07 Special boy Barbaras
Ogrodniczki spodenki x-181-07 Special boy Barbaras

34,00 zł

Cena regularna: 52,00 zł

Najniższa cena: 52,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego smykowo24.pl

  

Sklep internetowy smykowo24.pl działający pod adresem http://www.smykowo24.pl (dalej: "Sklep ") prowadzony jest przez firmę:

MISZTAL Katarzyna Miszka

ul. Porzeczkowa 1

41-806 Zabrze

Tel. 514 982 500

E-mail: sklep@smykowo24.pl

NIP: 648-251-73-53

REGON: 142452829

dalej nazywaną "Sprzedawcą" lub "Usługodawcą".

 

DEFINICJE

 1. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez konsumenta rozumie się również osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego
 3. PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym smykowo24.pl będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.
 4. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu internetowego smykowo24.pl, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, dane klienta służące realizacji składanych zamówień itd
 5. REJESTRACJA -jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego smykowo24.pl Każdy Produkt objęty Zamówieniem jest przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży
 7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego smykowo24.pl
 9. PUNKT ODBIORU – magazyn Sklepu, mieszczący się przy ul. Porzeczkowej 1 w Zabrzu
 10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2337 z późn. Zm.)

 

 

&1

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego smykowo24.pl

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

a) Konto Klienta w sklepie internetowym

b) Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie zamówienia w Sklepie internetowym smykowo24.pl

c) Newsletter

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) urządzenie z dostępem do Internetu;

b) Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaSkript i cookies

c) do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w pkt. a) i b) niezbędne jest aktywne konto e-mail.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych ze stanem faktycznym.

7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego smykowo24.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

&2

Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach sklepu internetowego smykowo24.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym smykowo24.pl zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Konto daje Klientowi możliwość przeglądania historii zamówień złożonych w Sklepie, edycji danych Kupującego czy sprawdzania statusu zamówień.

3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych Klienta:

 1. a) imię i nazwisko
 2. b) adres
 3. c) adres e-mail
 4. d) numer telefonu kontaktowego oraz hasło

3.2 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie internetowym smykowo24.pl zostaje zawarta w momencie z korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktów do Koszyka)

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym smykowo24.pl jest zawierana na czas nieokreślony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów i bez wskazania przyczyn zrezygnować z konta. Należy wtedy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail Sprzedającego sklep@smykowo24.pl, co będzie skutkować usunięciem konta oraz rozwiązaniem umowy w zakresie prowadzenia konta.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

&3

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży
 

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego smykowo24.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego smykowo24.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują- są wykazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Koszty Dostawy" pod adresem http://www.smykowo24.pl/Czas-i-koszty-dostawy
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży przy pomocy interaktywnego formularza należy wejść na stronę Sklepu internetowego smykowo24.pl, dokonać wyboru produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:

imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

 1. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Złóż zamówienie".
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca (1) potwierdza jego otrzymanie (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 3. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza - do momentu złożenia Zamówienia - Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego smykowo24.pl 

&4

Dostawa
 

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w terminie 24 godzin od momentu zapłaty za Produkt bądź wyboru przesyłki za poraniem.
 2. Jeżeli będzie konieczność skompletowania Zamówienia, wyżej wymieniony termin może się przedłużyć do 7 dni roboczych. Jednak, o tym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Klient w tym momencie ma również prawo do odstąpienia od umowy na całość lub część zamówienia.
 3. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem przez Klienta:

a) za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania zamówienia

b) Kupujący ma możliwość odbioru zamówienia Punkcie odbioru – po wcześniejszym umówieniu się mailowo sklep@smykowo24.pl lub telefonicznie 514982500

 1. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego smykowo24.pl pod adresem http://www.smykowo24.pl/Czas-i-koszty-dostawy

 

&5

Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a) za pobraniem (płatność gotówką kurierowi);

b) przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości  e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia)

c) przelewem natychmiastowym: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blumedia S.A.

d) Kartą płatniczą

e) Google Pay

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od  dnia jej zawarcia, chyba, że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

&6

Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Klient będący jednocześnie  Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy sklep@smykowo24.pl lub w formie pisemnej na adres Smykowo ul. Porzeczkowa 1 41-806 Zabrze

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w &6 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

1.2. Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 1.1 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego - co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

1.3 Konsument może skorzystać z formularza Odstąpienia zamieszczonego na końcu regulaminu, ale nie jest to konieczne.

 1. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, liczy się od dnia wydania Produktu .
 2. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Sprzedawca nie jest zobowiązany zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 3. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres Smykowo ul. Porzeczkowa 1 41-806 Zabrze. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument zwracając produkt może skorzystać ze strony Szybkie Zwroty odsyłając produkt przez paczkomat firmy Inpost (dotyczy Produktów mieszczących się gabarytowo w paczkomacie Inpost). Więcej informacji w zakładce → Szybkie zwroty 

6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cenna rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

(6)dostarczania prasy;(7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

& 7

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta
 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres

Smykowo ul. Porzeczkowa 1 41-806 Zabrze

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@smykowo24.pl

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób
 2. W przypadku, kiedy Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, naprawi lub wymieni ten Produkt.
 3. W sytuacji gdy Sprzedający:
 4. nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;
 5. odmówi tego działania;
 6. brak zgodności będzie nadal miał miejsce pomimo próby doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 7. brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadni skorzystanie z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 8. gdy z uwagi na okoliczności lub oświadczenia przedsiębiorcy wiadomo, że nie zamierza on doprowadzić towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Konsument będzie miał zgodnie z Ustawą możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta
 2. Sprzedający odpowiada z brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego otrzymania przez Konsumenta i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba ,że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy.
 3. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego.

    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W sytuacji, gdy Konsument uzna za stosowne, w szczególności gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, może skorzystać m.in.:
 2. a) platformy ODR – internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 3. b) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów
 4. c) mediacji wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

&8

Dane osobowe
 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest właściciel sklepu, firma MISZTAL Katarzyna Miszka, ul. Porzeczkowa 1 41-806 Zabrze.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności Polityka prywatności
 2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne

 

&9

Newsletter

 

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zapisanie się do Newslettera na stronie głównej sklepu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego smykowo24.pl.

2.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

 

&10

Postanowienia końcowe

 1. Obowiązujący regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-miał Klienta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.W razie braku sprzeciwu ze strony Klienta planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl